დაგვიკავშირდით
არ გადადოთ დაგვიკავშირდით.
ჩვენ გაგვიხარდება თქვენთან გასაუბრება.